sommarjobb.sundsvall.se

Lägg till sommarjobb hos privat företag

Arbete

Beskriv vad arbetsuppgifterna kommer vara

Skriv i heltal mellan 1 och 99

Datum då tjänsten börjar
Datum då tjänsten slutar

Uppgifter om arbetsplatsen

Krav och önskemål

Övriga önskemål

Övrigt

Övriga kommentarer du vill ge oss handläggare

Förhandsgranska annons

Förhandsgranska sommarjobb

Arbete

Uppgifter om arbetsplatsen

Krav

Övrigt

Skicka in annons